DYSTRYBUTOR PAPIEROSÓW, CHEMII GOSPODARCZEJ, HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA

Logo Migrol
Migrol sp. z o.o. ( "Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Migrol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" )
20-309 Lublin ul. Łęczyńska 7
NIP: 946-22-24-649 REGON: 431188010
BANK PEKAO SA Nr 69 1240 5497 1111 0000 5002 0234
tel./fax (81) 744-46-02 Sekretariat,744-46-20, 744-46-26 Dział Handlowy
tel./fax (81) 748-56-11 Dyrektor Handlowy

Hurtownia Farmaceutyczna tel./fax:(81) 748-56-10